Privacy Policy

Privacy Policy

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen beoordelingen)
Laden...
                   

Gegevens van bezoekers
a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan hardlopentips.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b hardlopentips.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Hardlopentips.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan hardlopentips.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies
a hardlopentips.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan hardlopentips.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij hardlopentips.nl bij contact

Disclaimer
Hardlopentips.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.